صفحه دریافت مشاوره مستقیم با جناب محمد مهدی گروه ئی

سوالات مربوط به مشاوره:

هزینه مشاوره چقدر است؟
هزینه مشاوره ۱ میلیون تومان است

مشاوره بیشتر به چه کسانی کمک میکند؟
افرادی که در زمینه بازاریابی محصولات هنری خود نیاز به راهنمایی دارند
افرادی که دارای بیزینس هستند و در زمینه استراتژی واحد دیزاین خود
نیاز به راهنمایی دارند

مشاوره به چه صورت انجام میشود؟
مشاوره به صورت مکالمه تلفنی انجام میشود

زمان مشاوره چقدر است؟
زمان مشاوره ۱ ساعت است

24 ساعت بعد از پرداخت جهت هماهنگی زمان مشاوره با
شما تماس خواهیم گرفت

advice